مدیرعامل سبدگردان کاریزما گفت: با تعریف از ابزارهای مالی جدید تلاش شده است تا سرمایه های سرمایه گذاران در دوران رکود بازار سرمایه همگام با تورم، از بازدهی مناسب برخوردار شوند.

عزت طیبی مدیر عامل سبدگردان کاریزما در گفت وگو با خبرنگار بورس امروز  به تاسیس سبدگردان کاریزما از سوی شش شخص در سال 1389، اشاره کرد که  این اشخاص در سال 1390 موفق به دریافت مجوز فعالیت با سرمایه 400 میلیون تومان از سازمان بورس می شوند. در نهایت در سال 1397 گروه خدمات سرمایه کاریزما مجوز فعالیت خود را با سرمایه 50 میلیارد تومانی از سازمان بورس دریافت می کند و شش شخص اصلی سهامدار و موسس کاریزما به عنوان سهامدار گروه خدمات و سبد گردان مالک 100 درصدی گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما نیز محسوب می شوند.

وی که از  سبدگردان کاریزما به عنوان یکی از شرکت های گروه مالی کاریزما نام می برد، اینگونه توضییح داد: در واقع همان موسسه ای که سبدگردان را در سال 1390 تاسیس می کند، شرایط شکل گیری هلدینگ را نیز پایه گذاری می کند.

طیبی اساس گروه مالی کاریزما را سبد گردانی و مدیریت دارایی عنوان می کند که تیم آن نیز در راستای همین موضوع چیده شده است.

وی به سرمایه ثبتی 500 میلیارد تومانی گروه مالی کاریزما اشاره می کند که این مجموعه در حال افزایش سرمایه خود به ارزش 700 میلیارد تومان است.

وی تعداد شرکت های زیر مجموعه گروه مالی کاریزما را 12 شرکت اعلام می کند که سبدگردان کاریزما با سرمایه ثبتی 220 میلیارد تومانی، مجوز افزایش سرمایه 400 میلیارد تومانی را اخذ کرده است.

مدیرعامل سبدگردان کاریزما سرمایه های کارگزاری کاریزما را 200 میلیارد تومان، سرمایه گذاری کاریزما را 220 میلیارد تومان و مشاوره سرمایه گذاری را 30 میلیارد تومان عنوان کرد و ادامه داد: مالکیت صد درصدی شرکت پردازش اطلاعات مالی کاریزما از شرکت های زیرمجموعه گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما نیز در گروه خدمات مالی کاریزما قرار دارد.

وی از  بیمه عمر زندگی کاریزما، صرافی کاریزما، بازرگانی و لیزینگ کاریزما به عنوان شرکت های موازی با کاریزما نام برد که در آینده به عنوان شرکت های زیر مجموعه گروه مالی کاریزما در بازار سرمایه شناخته خواهند شد.

طیبی اضافه کرد: اگرچه این شرکت ها نیز در حال حاضر به عنوان گروه مالی کاریزما شناخته می شوند و سهامداران آنها را چند شرکت فعال خارج از بازار سرمایه در واقع همان سهامداران گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما محسوب می شوند، تشکیل می دهد.

وی به وجود 18 نوع صندوق سرمایه گذاری با مدیریت کاریزما اشاره کرد که بسته ی کاملی از صندوق های سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه را ارائه می دهند.

مدیرعامل سبدگردان کاریزما به مجوز صندوق کهربا در مردادماه  سال گذشته اشاره کرد که بازدهی آن از زمان دریافت مجوز از بازدهی سکه و سایر صندوق های این حوزه بالاتر بوده است به گونه ای که  در سه و شش ماه گذشته عملکرد بهتری نسبت به سایر صندوق های طلا دارا بوده است.

وی با بیان اینکه گروه مالی کاریزما به جز بحث بانکداری تمام خدمات مالی را  ارائه می دهد، تصریح کرد: هر خدمتی در حوزه ی  تامین مالی، کارگزاری، سبد گردان، مشاور سرمایه گذاری تعهد نویسی، بازارگردانی، توزیع، بیمه و لیزینگ از سوی این مجموعه به سرمایه گذاران ارائه می شود.

طیبی به انتشار حدود 10هزار میلیارد تومان اوراق از سوی این مجموعه در سال 1400 اشاره و اضافه کرد: دارایی تحت مالکیت گروه مالی کاریزما بیش از 30 هزار میلیارد تومان است. این گروه مالی موفق شده است که با ابزار سازی جدید اعم از صندوق های اهرمی و یا صندوق تضمین، نوع جدیدی از خدمات مالی را ارائه دهد و به عنوان یک مجموعه نوآور در بازار شناخته شود.

 

  • صندوق صنم، صندوقی برای پوشش ریسک

وی خدمات  ارائه شده از سوی این مجموعه  را نیاز بازار سرمایه توصیف کرد که مدت ها مغفول مانده بوده است، به گونه ای که ورود این ابزارهای جدید به بازار سرمایه با استقبال سرمایه گذاران همراه بوده است.

مدیرعامل سبدگردان کاریزما به ورود صندوق صنم از سال گذشته به بازار سرمایه اشاره کردکه این صندوق قابلیت پوشش تورم را دارد. به گونه ای که در صورت وجود روند و چشم اندازی مناسب از بازار ، عمده ی پرتفوی این صندوق از صندوق های سهامی تشکیل می شود، در غیر اینصورت سرمایه گذاری این صندوق در صندوق های با درآمد ثابت خواهد بود. همچنین در صورت وجود چشم اندازی مناسب در حوزه ی کالایی مانند طلا و سایر صندوق های کالایی، این صندوق بخشی از پرتفوی خود را به ابزارهای مالی موجود در بورس کالا اختصاص خواهد داد.

وی با بیان اینکه صندوق صنم می تواند صندوقی جذاب برای پوشش تورم باشد، اظهار داشت: در این صندوق کفی به عنوان حداقل سرمایه گذاری وجود ندارد و با هر مبلغی امکان سرمایه گذاری در آن وجود دارد.

طیبی تصریح کرد: تنها در ETF  ها شرط سرمایه گذاری به موجب مقررات بورس و فرابورس، برخورداری از حداقل  مبلغ 500 هزار تومان است. خریداری برخی از صندوق های سرمایه گذاری مانند صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت خارج از بازار مانند صندوق بادرآمد ثابت کاریزما هر واحد آن از قیمتی معادل 100 هزار تومان برخوردار است که در مجموع با قیمت کمتر از یک میلیون تومان امکان استفاده از خدمات آنها وجود دارد.

وی در این میان سبدهای اختصاصی گروه مالی کاریزما را مورد اشاره قرار داد که در این گروه  مالی برای تشکیل سبدهای اختصاصی باید مبلغ سرمایه گذاری بالا باشد تا از صرفه ی اقتصادی برخوردار باشد.

مدیرعامل سبدگردان کاریزما اینگونه توضییح داد: برای سرمایه گذاران تشکیل سبد اختصاصی بامبالغ 100 تا 500 میلیون تومانی از صرفه اقتصادی برخوردار نیست، لذا این سرمایه گذاران بهتر است که از صندوق های سرمایه گذاری این مجموعه بهره برند.

وی برای افراد ریسک پذیر  سرمایه گذاری در صندوق اهرمی و برای فرد میانه، صندوق مشترک که حالت صدور .و ابطالی دارد را توصیه و اضافه کرد:  همچنین سرمایه گذارادن ریسک گریز می توانند از صندوق های با درآمد ثابت در بورس و  خارج از بورس بهره جویند.

طیبی تصریح کرد:  حداقل سرمایه برای سبدگردان های اختصاصی  با برخورداری از  صرفه اقتصادی نباید از ارقامی کمتر از یک میلیارد تومان برخوردار باشد. لبته ارقام کمتر به معنی پذیرفته نشدن نیست، اما در نهایت به زیان خود افراد است. لذا ارقام کوچک باید در صندوق مورد استفاده قرار گیرد تا سود و صرفه ناشی از مقیاس ایجاد کند در غیر این صورت سبدگردانی با سرمایه 500 میلیون تومان انگیزه لازم را برای مدیر پرتفوی ایجاد نمی کند.