ثبت رکورد تاریخی فروش برای بزرگترین اوره‌ساز جهان/ روس‌ها هم حریف «پردیس» ایران نشدند همزمان با عرضه گسترده اوره روسی در بازارهای ایران پس از جنگ اوکراین، پتروشیمی «پردیس» که با پنج میلیون و 265 هزار تن ظرفیت، بزرگترین تولیدکننده اوره جهان به شمار می‌رود، با وجود قطع زمستانی گاز، به رکورد فروش 29 هزار میلیارد تومانی دست یافت.

به گزارش بورس امروز، ثبت رکورد تاریخی فروش برای بزرگترین اوره‌ساز جهان/ روس‌ها هم حریف «پردیس» ایران نشدند همزمان با عرضه گسترده اوره روسی در بازارهای ایران پس از جنگ اوکراین، پتروشیمی «پردیس» که با پنج میلیون و 265 هزار تن ظرفیت، بزرگترین تولیدکننده اوره جهان به شمار می‌رود، با وجود قطع زمستانی گاز، به رکورد فروش 29 هزار میلیارد تومانی دست یافت.

بر این اساس، «پردیس» با از سرگیری تولید کامل در بهار، رکورد فروش استثنایی بیش از 12 هزار میلیارد تومانی را برای بهار امسال به ثبت رسانده است.

پتروشیمی پردیس:

کوارتر اول:
فروش 929 هزار تن اوره و آمونیاک
میانگین قیمت هر کیلو 10 هزار تومان
مبلغ فروش 9.4 همت
حاشیه سود خالص 60 درصد

کوارتر دوم :
فروش 585 هزار تن اوره و آمونیاک
میانگین قیمت هر کیلو 11.4 هزار تومان
مبلغ فروش 6.7 همت
حاشیه سود خالص 63.5 درصد

کوارتر سوم:
فروش 860 هزار تن اوره و آمونیاک
میانگین قیمت هر کیلو 15.5 هزار تومان
مبلغ فروش 13.4 همت

عملکرد کوارتر سوم عالی بود
حتی با احتساب جهش نرخ یوتیلیتی
باز هم عملکرد 9 ماهه خوبی داشته و احتمالا 3 هزار تومان سود ساخته است.