بازار امروز با بسته بودن نمادهای بزرگ و شاخص ساز با ارزش معاملات خرد 2000 میلیارد تومانی به کار خود پایان داد که حدود 1000 میلیارد تومان کمتر از میانگین سه ماهه گذشته بود.

به گزارش بورس امروز؛ بازار امروز با بسته بودن نمادهای بزرگ و شاخص ساز با ارزش معاملات خرد 2000 میلیارد تومانی به کار خود پایان داد که حدود 1000 میلیارد تومان کمتر از میانگین سه ماهه گذشته بود. شاخص کل حدود 900 واحد افت در ارزش گزارش نمود که سهم عمده ای از آن مربوط به سهام موجود بخش بازار اول بورس مانند کگل وفخوز بود که بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشته اند. صنعت بانک و پالایشی های بیشترین ورود پول حقیقی را گزارش نمودند و از طرفی شیمیایی ها و دارویی ها بیشترین خروج پول حقیقی را به خود اختصاص دادند. در نهایت برآیند معاملات حقیقی در بخش سهام منجر به خروج 350 میلیارد تومان پول حقیقی شده است. در مجموع در طی 5 روز گذشته بازار سهام حدود 1800 میلیارد تومان خروج پول حقیقی گزارش شده است .
سرانه خرید حقیقی های در بازار امروز در هر معامله 16+ میلیون تومان و سرانه فروش 15.5 میلیون بوده است که تقریبا قدرت خرید و فروش حقیقی ها برابر بوده است . نمادهایی که امروز بیشتر مورد توجه حقیقی ها بوده است وخاور، وساپا و خگستر بوده است. همچنین بیشترین خرید حقوقی ها مربوط به نمادهای آریان، وخاور و فارس بوده است .
سهامی که امروز از درصدهای منفی به سمت صف خرید حرکت کردند نمادهای وهامون، شسپا و ثالوند بوده است.

  • نویسنده : سید سوران حسینی کارشناس تحلیل