دو دلیل برای رشد سود سه ماهه "غسالم" اعلام شد.

به گزارش بورس امروز؛ سیدعلی اصغر کشفی مدیرعامل شرکت سالمین علت افزایش سود آوری این شرکت در صورت های مالی سه ماهه منتهی به پایان خردادماه 1401 را عمدتا حذف ارز ترجیهی عنوان کرد.
وی همچنین از افزایش قابل توجه نرخ خرید اقلام عمده شرکت شامل آرد گندم، شکر، تخم مرغ، شیرخشک و غیره نیز به عنوان دیگر دلیل رشد سود آوری این شرکت در فصل بهار نام برد.
کشفی اظهارداشت: به تبع نرخ خرید اقلام عمده شرکت، افزایش نرخ فروش، کاهش در نرخ تخفیفات فروش و کاهش اوزان هر بسته از برخی از محصولات فروش رفته به تفکیک هر محصول در سه ماهه سال 1401 بوده است.
مدیرعامل “غسالم” تصریح کرد: همچنین افزایش نرخ خرید و فروش محصولات به صورت تدریجی در طی سال 1400 نیز از عوامل افزایش عملکرد سه ماهه جاری نسبت به دوره مشابه در سال گذشته نیز می باشد.