بانک شهر صورت های مالی حسابرسی نشده ۳ ماهه خود را منتشر کرد.

به گزارش بورس امروز، بانک شهر صورت های مالی حسابرسی نشده ۳ ماهه خود را منتشر کرد.
بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال، بانک شهر در پروسه زمانی ذکر شده برای هر سهم سودی بالغ بر ۵۸۵ ریال شناسایی کرده است. این در حالی است که در دوره مشابه قبل برای هر سهم ۱۲۷ ریال سود شناسایی کرده بود.
عملکرد ۳ ماهه بانک شهر با رشد ۳۵۹ درصدی همراه بوده است که مجموع سود خالص به ۹۱۱ میلیارد تومان رسید. این در حالیست که مجموع درآمدهای عملیاتی ۶۷۳ میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۷ درصد افزایش را شاهد بوده است.
البته که نقش خالص سایر درآمدها و هزینه ها بر روی سود ۵۸۵ ریالی بی تاثیر نبوده که خالص سایر درآمدهاو هزینه ها حدود ۷۰۶ میلیارد تومانی بوده است.

  • منبع خبر : روابط عمومی بانک شهر