در این پادکست؛به بررسی صندوق های سرمایه گذاری،پرداخته شده است.

بررسی صندوق های سرمایه گذاری،با اجرای سجاد میرزایی کارشناس صندوق های سرمایه گذاری

خالص ارزش دارایی های صندوق(نرخ ابطال) با نرخ صدور آماری اعلام شده از صندوق ها، تفاوتی دارد که نحوه ی محاسبه نرخ ابطال از تقسیم خالص دارایی در همان روز به تعداد دارندگان سرمایه گذاری بدست می آید،که به سرمایه گذاران در زمان ابطال یا خروج سرمایه گذاری با آن نرخ صورت می گیرد.

 

بیشتر بخوانید:  ماه شمار شدن سود بانکی؛سپرده های بانکی در دوراهی بازار پول و سرمایه