اخبار مربوط به ارزش گذاری بلوک سایپا از سوی مدیرعامل گروه سرمایه گذاری سایپا رد شد.

به گزارش بورس امروز؛ سید علی فتاحی مدیرعامل گروه سرمایه گذاری سایپا در خصوص مباحث مربوط به نهایی شدن ارزش گذاری بلوک سایپا از زبان شیدایی عضو هیات مدیره سایپا اعلام کرد که شیدایی عضو هیات مدیره شرکت سایپا است که در 21 تیرماه امسال به عنوان نماینده سهامدار عمده ریاست مجمع عمومی سالیانه شرکت سرمایه گذاری سایپا را عهده دار بود.
وی در خصوص ارزش گذاری بلوک شرکت سایپا گفت: در مورد ارزش گذاری بلوک سایپا تاکنون جمعبندی و ابلاغ نگردیده است و تعیین اثرات ناشی از واگذاری سهام یاد شده بر عملکرد شرکت مسیر نمی باشد.

  • منبع خبر : کدال