شرکت سرمایه گذاری بوعلی گزارش توجیهی خود مبنی بر افزایش سرمایه2 برابری را روانه کدال کرد.

به گزارش بورس امروز؛ هیئت مدیره شرکت پیشنهاد افزایش سرمایه از 3 هزار میلیارد ریال به 6 هزار میلیارد ریال را ارایه داده است.
این افزایش سرمایه از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالي، جبران مخارج سرمايه گذاري هاي انجام شده و بکارگيري مبلغ مذکور در اصلاح سبد سهام شرکت و همچنين ارتقاء جايگاه شرکت در بازار سرمايه صورت می پذیرد.

  • منبع خبر : کدال