برای اولین بار در کشور عمرِ کاری یکی از قالب‌های ریخته‌گری فولاد مبارکه در قالب دو سرویس‌کاری به رکورد بی‌سابقه ۱۶۷ هزار و ۴۰۰ تن رسید. قالب شماره ۴۳ ماشین‌های ریخته‌گری مداوم فولاد مبارکه از تاریخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ بر روی خط شماره یک و دو نصب شد و به‌صورت پیوسته و بدون هیچ‌گونه توقفی به مدت ۴۰ روز در حال بهره‌برداری بود و در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ به علت خرابی فوت رُول پس از تولید ۱۱۹ هزار و ۲۵۰ تن تعویض شد.

به گزارش بورس امروز، پس از تعمیرات لازم بر روی فوت روُل، مجددا همین قالب در تاریخ ۱۳ خرداد بر روی خط شماره یک ماشین ۴ نصب شد که پس از ۳۱ روز، در تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۴۰۱ با تناژ ۴۸ هزار و ۱۵۰ تن تختال تعویض شد؛ بنابراین درمجموع عمر کاری این قالب در دو سرویس‌کاری به ۱۶۷ هزار و ۴۰۰ تن تختال رسید که عددی بسیار خیره‌کننده است و به‌یقین می‌توان ادعا کرد بسیار بیشتر از عمر کاری قالب‌های سایر رقبای جهانی است.