شرکت داروسازی فارابی بیشترین رشد فروش و شرکت البرز دارو کمترین رشد فروش را در پی دریافت مجوز افزایش نرخ از سازمان غذا و دارو برآورد کردند.

به گزارش بورس امروز؛ شرکت داروسازی فارابی اعلام کرد: بر اساس مجوز سازمان غذا و دارو و سندیکای داروهای انسانی از 23 تیرماه مجوز افزایش نرخ برای محصولات تولیدی خود شامل انواع قرص، کپسول و سوسپانسیون را دریافت کرده است.
این شرکت برآورد کرده است که با توجه به اعلام قیمت های جدید از سوی سازمان غذا و دارو، قیمت محصولات شرکت به طور متوسط 107 درصد افزایش یابد.
این گزارش می افزاید: همچنین شرکت البرز دارو نیز اعلام کرده است که مجوز خود برای افزایش نرخ قرص ها، شربت ها، آمپول ها را از سازمان غذا و دارو از 25 تیرماه دریافت کرده است.
این شرکت اعلام کرده است که پیرو اجرای طرح دارویاب و افزایش نرخ برخی از محصولات شرکت، کل فروش سال این شرکت متاثر از افزایش نرخ های مذکور معادل 11 درصد خواهد بود.
شرکت داروسازی عبیدی نیز مجوز افزایش نرخ برای انواع قرص، شربت و کپسول را از سازمان غذا و دارو از 23 تیرماه دریافت کرد.
داروسازی عبیدی برآورد کرده است که در پی اجرای طرح دارویار توسط سازمان غذا و دارو و افزایش قیمت برخی از محصولات این شرکت، مبلغ فروش پیش بینی شده سال مالی 1401 آن به میزان 12 درصد افزایش یابد.
و اما شرکت داروسازی سبحان انکولوژی نیز اعلام کرده است که در پی دریافت مجوز سازمان غذا و دارو از امروز 25 تیرماه نرخ انواع قرص، کپسول، ویال را افزایش می دهد.
داروسازی سبحان انکولوژی برآورده کرده است که مبلغ فروش این شرکت در سال مالی 1401 به میزان 20 درصد افزایش یابد.
شرکت سبحان دارو نیز در پی دریافت مجوز افزایش نرخ خود از 25 تیرما، برآورد کرده است که با افزایش قرصها، کپسول ها، پمادها و کرم ها، قطره ها فروش سال جاری آن 23 درصد افزایش یابد.
شرکت داروسازی دنا با دریافت مجوز از 22 تیرماه، رشد فروش خود را 39 درصد اعلام کرده است.
البرز دارو رشد قیمتی قرص ها، شربت ها، آمپول های این شرکت در پی مجوز خود از 25تیرماه از سازمان غذا و دارو را منجر به رشد 20 درصدی کل مبلغ فروش دانسته است.
و در نهایت شرکت ایران دارو پس از دریافت مجوز افزایش نرخ در روز 22 تیرماه از سازمان غذا و دارو، برآورد کرد که در پی رشد قیمتی 85 عدد محصول دارویی و مکمل مبلغ فروش پیش بینی شده سال مالی 1401 شرکت 20درصد افزایش یابد.

  • منبع خبر : کدال