شرکت تجلی از عدم برگزاری مزایده سازمان زمین شناسی و مشارکت در مزایده سازمان اموال تملیکی خبرداد.

به گزارش بورس امروز؛ شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات اعلام کرد که در مزایده عمومی واگذاری گواهی اکتشاف محدوده مروست باختری و محدوده مروست خاوری ماده معدنی پلاسرمونازیت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مشارکت کرده بود. تاریخ برگزاری این مزایده اول تیرماه و زمان اعلام نتایج 22 تیرماه اعلام شده بود.
شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات اعلام کرد که با توجه به حد نصاب نرسیدن شرکت کنندگان در مزایده های مروست باختری و مروست خاوری در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، این مزایده برگزار نشد.
این گزارش می افزاید: همچنین شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات اعلام کرده است که در مزایده الکترونیکی 258 اموال منقول سازمان اموال تملیکی مشارکت خواهد کرد.
این مزایده 26 تیرماه برگزار خواهد شد.

  • منبع خبر : کدال