هیئت مدیره پست بانک پیشنهاد افزایش سرمایه 40 درصدی این شرکت را ارایه داد.

به گزارش بورس امروز؛ در گزارش توجیهی هیئت مدیره پست بانک، آمده است که سرمایه این بانک از 16 هزار و 391 میلیارد و 836 میلیون ریال به 23 هزار میلیارد ریال افزایش یابد.
این افزایش سرمایه از محل سود انباشته به منظور بهبود نسبت دارايي ثابت به حقوق صاحبان سهام و تقويت ساختار سرمايه و استفاده از معافيت مالياتي قانون بودجه سال 1401 کل کشورصورت خواهد پذیرفت.
گزارش توجیهی افزایش سرمایه هیئت مدیره پست بانک جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده شده است.

  • منبع خبر : کدال