فولاد خوزستان در مرحله دوم افزایش سرمایه خود، سرمایه این شرکت را به میزان 58 درصد افزایش می دهد.

به گزارش بورس امروز؛ بر اساس مجمع فوق العاده شرکت فولاد خوزستان، تصمیم به انجام افزایش سرمایه را به هیئت مدیره تفویض کرد.
بر این اساس سرمایه شرکت فولاد خوزستان از 50 هزار میلیارد ریال به 190 هزار میلیارد ریال افزایش می یابد.
در مرحله اول این افزایش سرمایه، سرمایه فولاد خوزستان از 50 هزار میلیارد ریال به 120 هزارمیلیارد ریال افزایش یافت. این افزایش سرمایه از محل سود انباشته به منظور جبران مخارج سرمايه اي گذشته و عدم خروج نقدينگي جهت تأمين سرمايه در گردش صورت گرفت.
مرحله دوم این افزایش سرمایه از 120 هزار میلیارد ریال به 190 هزار میلیارد ریال از محل سود انباشته انجام می شود.
این افزایش سرمایه به منظور جبران مخارج سرمايه اي گذشته و عدم خروج نقدينگي جهت تأمين سرمايه در گردش صورت خواهد پذیرفت.

  • منبع خبر : کدال

بیشتر بخوانید: اخبار فولاد خوزستان