شرکت نیروکلر در 12 ماهه منتهی به آبان 1400 درآمدی معادل با 3 هزار میلیارد و 49 میلیون و 33 هزار ریال کسب نمود، در حالیکه در نیمه نخستسال جاری با تنها طی شدن نیمی از یکسال مالی شرکت، این شرکت توانسته درآمدی معادل با 3 هزار میلیارد و 883 میلیون و 709 هزار ریال کسب کند.

به گزارش بورس امروز، شرکت نیروکلر یکی از شرکت های تولید کننده کلر آلکالی در کشور است. این شرکت دارای دو مجتمع تولید در شهرک صنعتی اشترجان اصفهان و شهرک صنعتی نیکو در اشکذر، معدن نمک در دریاچه شهرستان آران و بیدگل و همچنین انبار نمک که در همان شهرستان واقع است، می باشد.

سهامداران عمده این شرکت، شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران با 40.65 درصد ، شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین  32.56 درصد محسوب می شوند. سرمایه این شرکت  یک هزار میلیارد ریال است. سال مالی این شرکت 30 آبان هر سال است.

در دوره 12 ماهه منتهی به آبانماه  1400، این شرکت با تولید و فروش محصولاتی همچون کلر و مشتقات آن، سود سوزآور و مشتقات آن، کربوکسی متیل سلولز و سدیم مونو کلر و استیک اسید، هم به صورت داخلی و هم به صورت خارجی، درآمدی معادل با 3 هزار میلیارد و 49 میلیون و 33 هزار ریال کسب نمود. این درحالیست که در دوره 6 ماهه منتهی به 31 اردیبهشت 1401 “شکلر” توانسته درآمدی معادل با 3 هزار میلیارد و 883 میلیون و 709 هزار ریال کسب کند. این درآمد در دوره 6 ماهه 1401 نسبت به دوره 12 ماهه بیش از درآمد یک دوره 12 ماهه محسوب می شود.

سود خالص این شرکت تولید کننده کلر در 12 ماهه منتهی به آبان 1400، معادل با یکهزار میلیارد و 32 میلیون و 56 هزار ریال بوده است. در نهایت حدود 57 درصد از آورده سهامداران در طول این دوره به سود تبدیل شده  است.  در 6 ماهه منتهی به اردیبهشت 1401،سود خالص شرکت برابر با 2 هزار میلیارد و 26 میلیون و 643 هزار ریال بوده است که بر اساس این سود می توان عنوان کرد که حدود 66 درصد از آورده سهامداران به سود تبدیل گشته است.

شرکت نیر کلر در 12 ماهه منتهی به آبان 1400، حدود 60 درصد از فروش خود را به فروش داخلی و 40 درصد را به فروش صادراتی اختصاص داده است. همچنین در طول این دوره بیشترین درآمد شرکت به فروش صادراتی محصول سود سوزآور و مشتقات آن که حدود 32 درصد از کل فروش است، تعلق دارد. در فروش داخلی محصول کربوکسی کتیل سلولز و سدیم مونو کلرو استیک اسید است که حدود 22 درصد از کل مبلغ فروش را به خود اختصاص داده است.

در دوره 6 ماهه منتهی به اردیبهشت 1401 نیز این شرکت حدود 68 درصد از کل درآمد خود را از فروش داخلی محصولات و 32 درصد را از فروش صادراتی محصولات خود کسب نموده است. حدود 42 درصد از کل مبلغ فروش این شرکت در طول این دوره به فروش داخلی محصول سود سوزآور و مشتقات آن تعلق دارد. و پس آن فروش صادراتی همین محصول با حدود 27 درصد، بیشتری مبلغ فروش را به خود اختصاص داده است. معادل با 8 هزار و 529 تن از این محصول در فروش داخلی با نرخ 189 میلیون و 724 هزار و 352 ریال، و 5 هزار و 987 تن از این محصول در فروش صادراتی با نرخ 176 میلیون و 720 هزار و 60 ریال به فروش رسیده است.

 

دوره یک ماهه منتهی به خرداد

این شرکت در یکماهه منتهی به خرداد 1401 از فروش محصولات خود درآمدی معادل با 719 میلیارد و 736 میلیون ریال درآمد کسب می کند؛ در حالیکه در دوره مشابه در سال 1400 درآمد شرکت از فروش محصولات خود معادل با 314 میلیارد و 956 میلیون ریال بوده است، در نتیجه در این دوره یکماهه در سال 1401 نسبت به دوره مشابه در سال 1400 شاهد رشد حدودا 128 درصدی در کسب درآمد شرکت بوده ایم.

در یکماهه خرداد 1401، حدود 35 درصد از کل درآمد فروش به فروش صادراتی و مابقی به فروش داخلی محصولات این شرکت تعلق دارد. در طول این دوره یکماهه مهم ترین محصول در ایجاد درآمد ابتدا متعلق به فروش صادراتی سود سوزآور و مشتقات آن و سپس به فروش داخلی این محصول با حدود 29 درصد از کل مبلغ فروش و پس از آن به فروش داخلی کربوکسیل متیل سلولز و سدیم مونو کلر و استیک اسید با اختصاص حدود 22 درصد از کل مبلغ فروش است.