آهنگری تراکتور سازی ایران پیشنهاد افزایش سرمایه 20 هزار میلیارد ریالی داد.

به گزارش بورس امروز؛ هیئت مدیره شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران خواستار افزایش سرمایه شد.
پیشنهاد این افزایش سرمایه از مبلغ 14 هزار و 418 میلیارد و 606 میلیون و 750 هزار ریال به 34 هزار و 337 میلیارد و 213 میلیون و 500 هزار ریال است.
این افزایش سرمایه 19 هزار و 918 میلیارد و 606 میلیون و 750 هزار ریالی از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالي وبهره مندي از معافيت مالياتي مقرر در بند ف تبصره 2 قانون بودجه سال 1401کل کشور مصوبه مجلس شوراي اسلامي صورت می پذیرد.
گزارش این افزایش سرمایه جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

  • منبع خبر : کدال