سود خالص شرکت فراورده های غذایی و قند چهرمحال، در 12 ماهه سال 1400 نسبت به دوره مشابه خود در سال گذشته با رشدی حدود 147 درصد همراه گردید و از 506 میلیارد و 758 میلیون ریال به 1 هزار میلیارد و 249 میلیون و 475 هزار ریال تبدیل گردید.

به گزارش بورس امروز، فراورده های غذایی و قند چهار محال با سرمایه ای معادل با 2 هزار میلیارد و 455 میلیون و 960 هزار ریال در صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به اسفند 1400 حسابرسی شده سودی معادل با 1 هزار میلیارد و 249 میلیون و 475 هزار ریال را کسب نموده است در حالیکه این شرکت غذایی سود خود را در صورتهای مالی 12 ماهه حسابرسی نشده سال 1400 با تفاوت 71 میلیارد و 982 میلیون ریال، معادل با 1 هزار میلیارد و 177 میلیون و 493 هزار ریال درج نموده است.

سهامدار عمده این شرکت، شرکت زرین دانه سرآشپز بوده که حدود 61 درصد از سهام نماد قچار را به خود اختصاص داده است.

مقایسه 12 ماهه 1400 نسبت به 12 ماهه 1399

شرکت فراورده های غذایی و قند چهار محال در دوره 12 ماهه منتهی به اسفند 1399، از فروش محصولاتی همچون شکر تولیدی از چغندر قند، شکر حاصل از تصفیه خام خریداری، تفاله خشک، ملاس، یارانه تولید، تصفیه شکر خام کارمزدی و تفاله خشک سهمیه کشاورزان درآمدی معادل با 3هزار میلیارد و 351 میلیون و 248 هزار ریال کسب نمود. در 12 ماهه سال 1400 نیز این شرکت از فروش محصولاتی همچون، شکر تولیدی از چغندر قند، شکر حاصل از تصفیه خام خریداری، ملاس، تفاله تر، تفاله خشک سهمیه کشاورزان، تصفیه شکر خام کارمزدی، تفاله خشک، قند، الکل، ویناس و شکر تولیدی از چغندر قند سهمیه کشاورزان، درآمد 6 هزار میلیارد و 561 میلیون و 31 هزار ریال را کسب می نماید. درآمدی که این شرکت تولیدی محصولات غذایی در سال 1400 کسب می نماید نسبت به دوره مشابه خود در سال گذشته با رشدی حدود 96 درصد همراه گردیده است.

12ماهه 140012ماهه 1399
حاشیه سود ناخالص20.00%18.18%
حاشیه سود عملیاتی18.49%16.32%
حاشیه سود خالص19.04%15.12%

 

در جدول بالا عملکرد شرکت در 2 سال اخیر نشان داده شده است. همانطور که مشخص است عملکرد شرکت در 12 ماهه سال 1400 نسبت به 12 ماهه 1399 در تولید درآمد و پوشش و کنترل هزینه ها موفق تر بوده است.

سود خالص این شرکت در 12 ماهه سال 1400 نسبت به دوره مشابه خود در سال گذشته با رشدی حدود 147 درصد همراه گردید و از 506 میلیارد و 758 میلیون ریال به 1 هزار میلیارد و 249 میلیون و 475 هزار ریال تبدیل گردید.

صد در صد فروش این شرکت در سال 1400، به صورت داخلی بوده و از کل مبلغ فروش 80 درصد تنها به فروش محصول شکر تولیدی از چغندر قند تعلق دارد و در سال 1399 نیز از کل مبلغ فروش حدود 61 درصد به همین محصول تعلق داشت.

محصول شکر تولیدی از چغندر قند در 12 ماهه 1400 به صورت کلی به میزان 41 هزار و 455 تن به فروش رسیده که نسبت به سال گذشته که 31 هزار و 988 تن بوده، حدود 29.5 درصد رشد و نرخ فروش این محصول که در سال 1399، 64 میلیون و 283 هزار و 981 ریال بوده با رشدی حدود 97 درصد به 126 میلیون و 676 هزار و 324 ریال تبدیل گردیده است. در نتیجه این محصول که مهم ترین و پرنقش ترین محصول در تولید درآمد شرکت بوده هم از منظر تناژ فروش و هم نرخ فروش با رشد همراه گشته و سبب افزایش درآمد شرکت به میزان چشمگیری گردیده.

طرح های توسعه شرکت

طرح توسعه ماشین آلات و افزایش ظرفیت مصرف چغندر قند به میزان 3 هزار الی 3 هزار و 500 تن در حدود 86 درصد با پیشرفت همراه بوده و طرح ساخت کوره بخار نیز در مراحل پایانی خود قرار دارد که با اجرا و بهره برداری از این طرح ظرفیت تولید شرکت در حدود 2 برابر افزایش خواهد یافت.