بورس کالای ایران در نامه ای به شرکت های کارگزاری از لزوم ثبت اطلاعات مشتریان در سامانه جدید مشتریان خبر داد.

به گزارش بورس امروز، مدیریت پذیرش بورس کالای ایران در ابلاغیه ای اعلام کرد: با توجه به برنامه ریزی به عمل آمده جهت قطع اتصال سامانه های عملیاتی از سامانه قدیم مشتریان (برای مشتریان داخلی)، مشتریانی که تاکنون فرآیند سامانه جدید مشتریان را طی نکرده اند باید نسبت به گذراندن فرآیند مذکور تا تاریخ 30 مهر اقدام کنند.

در ادامه این نامه اشاره شده است: مشتریان حقیقی در بازارهای فیزیکی و مشتقه می توانند درخواست خود را از بستر الکترونیکی و با شرایط اعلامی در نامه مورخ 18 اردیبهشت ارسال کنند.

  • منبع خبر : تسنیم