مدیر عامل کارگزاری آریا نوین گفت: سهامداران اگر بازار مالی برای جبران زیان های خود دارند، در بازار سرمایه نمانند، در غیر اینصورت چاره ای جز منتظر برای رسیدن روزهای خوب بازار سرمایه وجود ندارد.

حامد ستاک مدیرعامل کارگزاری آریا نوین در مصاحبه با خبرنگار بورس امروز با اشاره به اهمیت نرخ بهره بین بانکی به عنوان یکی از عوامل موثر بر بازار سرمایه، اظهارداشت: شرایطی کنونی بازار سرمایه منجر شده است تا  بازار به نرخ بهره بین بانکی واکنش خاصی نشان ندهد. بطوری که بعضا به رغم مخابره سیگنال های قوی صعودی و یا نزولی و یا خنثی از نرخ بهره بین بانکی، بازار همچنان در حال طی کردن مسیر خود است. تقریبا جمیع عوامل در بازار سرمایه نشان از آن دارد که حتی اگر بازار سرمایه قدرت صعود را هم نداشته باشد، نزولی هم نخواهد بود.

وی ادامه داد: اخیرا شاهد روزهای منفی زیاد بازار هستیم که خارج از عوامل و موضوعات اقتصادی و شاید بعضا سیاسی هم باشد. عاملی که این روزها بازار را رنج می دهد همان موضوع ترس از ریزش است که همچون دفعات قبل مانع از سرمایه گذاری سرمایه گذاران در بازار سرمایه شده است.

مدیر عامل کارگزاری آریا نوین به سهامداران در خصوص سهام با زیان بالا در پرتفویشان توصیه کرد: در صورتی که سهامداران بازار مالی سراغ دارند که به واسطه آن می تونند زیان های بالای خود را پوشش دهند، باید به آن سمت حرکت کنند. در غیراینصورت چاره ای ندارند جز اینکه منتظر روزهای خوب بازار سرمایه شوند.