سایپا از واگذاری دو ملک خود به دو شرکت تابعه اش خبر داد.

به گزارش بورس امروز؛ حسن احد زاده معاون اقتصادی گروه سایپا اعلام کرد که ملک نمایندگی سه راه آذری این شرکت با قیمت کارشناسی واگذار گردید.
قیمت کارشناسی این ملک از رقم 3.657.275 میلیون ریال برخوردار بود.
این ملک به شرکت سایپا یدک واگذار شد.
این گزارش می افزاید: همچنین گروه خودروسازی سایپا اعلام کرد که مزایده ای که از سوی این مجموعه برای فروش ملک عظیمیه آن برگزار گردید به نتیجه رسید.
بر اساس این مزایده، ملک عظیمیه کرج سایپا به شرکت لیزینگ رایان سایپا واگذار شد. مبلغ مورد توافق از رقم 8.500.000 میلیون ریالی برخوردار است.
در خصوص تسویه این مزایده نیز اعلام شد که ثمن معامله از طریق ثبت در حساب های فی مابین دو شرکت سایپا و لیزینگ رایان سایپا و از محل مطالبات شرکت مذکور تسویه شد.

  • منبع خبر : کدال