در این جلسه ابوالفضل پورحسنی مدیر شعب استان یزد ضمن بررسی عملکرد شعب منطقه تا پایان خردادماه به تعیین اهداف کوتاه مدت برای شعب در زمینه‌های مختلف پرداخت.

به گزارش بورس امروز، پورحسنی همراهی و پیگیری امور شعب توسط همکاران ستاد را ضروری دانست و گفت: همه همکاران باید با بازاریابی و همراهی در جهت دستیابی به اهداف تعیین شده تلاش کنند.

در ادامه جلسه وحید حبوباتی معاون شعب منطقه بر معرفی خدمات بانکداری مدرن به مشتریان توسط شعب و اهمیت ویژه آن تاکید کرد.

  • منبع خبر : ایرن زمین