هیئت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران خواستار افزایش سرمایه 301 درصدی شد. 

به گزارش بورس امروز؛ در گزارش توجیهی هیئت مدیره “بورس” افزایش سرمایه از 14 هزار میلیارد ریال به 18 هزار و 214 میلیارد ریال آمده است. این افزایش سرمایه 18 هزار و 200 میلیارد ریالی شرکت بورس تهران از محل سود انباشته، سایر اندوخته ها به منظور رعايت مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تعيين حداقل سرمايه مطلوب بورس صورت می گیرد.

  • منبع خبر : کدال