حسابرس و بازرس قانونی "بوعلی" گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه را تایید کرد. 

به گزارش بورس امروز؛ هیئت مدیره پتروشیمی بوعلی در گزارش توجیهی خود به منظورافزایش سرمایه پیشنهاد افزایش سرمایه از 3 هزار و 500 میلیارد ریال به 19 هزار و 279 میلیارد و 265 میلیون و 275 هزار و 194 ریال را ارایه داده بود. این افزایش سرمایه 15 هزار و 779 میلیارد و 265 میلیون و 275 هزار و 194 ریالی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالي شرکت صورت خواهد گرفت.

  • منبع خبر : کدال