تعداد ۱۳۵ میلیون سهم شرکت فولاد شاهرود در بازار دوم فرابورس عرضه اولیه و کشف قیمت شد.

به گزارش بورس امروز، عرضه اولیه سهام شرکت فولاد شاهرود با 135 میلیون سهم روز گذشته در بازار دوم فرابورس انجام شد و هر سهم نهمین شرکت جدید بازار سرمایه در سال جاری با میانگین قیمت 4 هزار و 117 ریالی توسط 44 صندوق سرمایه گذاری معامله شد.

بر پایه این گزارش، عرضه اولیه سهام شرکت فولاد شاهرود با نماد “فرود” با قیمت پایه 320 تومانی (بدون سقف قیمتی) و حداکثر سهمیه 6 میلیون و 750 سهمی صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و صندوق های مشترک همراه بود و بعد از سفارش گیری این عرضه اولیه با میانگین قیمتی 4 هزار و 117 ریالی برای هر سهم کشف قیمت و معامله شد.

  • منبع خبر : تسنیم