مدیرعامل فولاد سپید فراب کویر از انعقاد دو قرار داد معدنی در شرکت تابعه خود خبر داد.

به گزارش بورس امروز؛ احمد خوروش مدیرعامل فولاد سپید فراب کویر خبر از قرار داد مشارکت فی مابین شرکت معدن فراوران کویر سروش و شرکت حفاری معدنی صنعتی آبشار داد. وی با بیان اینکه موضوع این توافقنامه انجام فعالیت و سرمایه گذاری در زمینه اکتشاف و بهره برداری از 12 محدوده است، اظهار داشت: اخذ کلیه مجوزات بر عهده شرکت حفاری معدنی صنعتی آبشار و تامین مالی وفق شرایط پیش بینی شده بر عهده شرک معدن فراوران کویر سروش است، طبق توافق بعد ازتکمیل مجوزات بلافاصله پروانه های 12 محدوده مذکور به نام شرکت مشترکی که با سرمایه اولیه 10 میلیارد ریال تاسیس گردیدها ست، منتقل می گردد.
به گفته خوروش؛ 80 درصد مالکیت شرکت مشترک متعلق به شرکت معدن فراوران کویر سروش و 20 درصد هم متعلق به شرکت حفاری معدنی صنعتی آبشار است. شرکت مذکور به نام شرکت صنایع معدنی کویر سروش خاورمیانه ثبت شده است.
وی همچنین با اعلام قرار داد دوم مشارکت فی مابین شرکت معدن فراوران کویر سروش و شرکت خدمات اکتشافی کشور، اظهار داشت: این قرار داد به منظور انجام فعالیت و عملیات لازم در راستای بهره برداری از ذخایر مکشوفه در محدوده قهرود کاشان منعقد شده است که طبق توافق از اخذ مجوزهای لازم از سازمان های مربوطه منابع طبیعی، محیط زیست، میراث فرهنگی و غیره… به شرکت مشترکی که 70 درصد مالکیت آن به شرکت معدن فراوران کویر سروش و 30 درصد دیگر آن متعلق به شرکت خدمات اکتشافی کشور است.
به گفته مدیرعامل “کویر”؛ دو قرار داد مشارکت فوق الذکر در دی ماه 1400 و بهمن ماه 1399 منعقد گردیده است اما به دلیل اینکه در مرحله اخذ محوزهای محدوده ها و استعلام گیری های مختلف و رفع تعرض بوده و هنوز به قطعیت نرسیده بود، تاکنون اطلاع رسانی عمومی نگردیده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر از 12 محدوده مذکور در قرار داد اول، 4 محدوده دارای پروانه اکتشاف و 8 مورد دارای پروانه بهره برداری است.
خوروش ادامه داد: ورود به این حوزه و سرمایه گذاری های مرتبط علاوه بر سودآوری آتی و دستیابی به حلقه اول زنجیره، موجب بی نیازی حداکثری از سایر تامین کنندگان و نهایتا افزایش منابع سهامداران شرکت در آینده خواهد شد. در این میان عدم ورود به این حوزه می تواند در آینده شرکت را با چالش جدی کمبود مواد اولیه روبه رو سازد.
منبع: کدال

  • منبع خبر : کدال