معلم، پرونده های نقدی و غیر نقدی مطالبات بانک سرمایه، موسسه مولی الموحدین، سرمایه گذاری در تامین سرمایه سپهر و واگذاری های این بانک تشریح شد.

به گزارش بورس امروز؛ فرج اله قدمی مدیرعامل بانک سرمایه در اشاره به حدود 86 درصدی درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری و اوراق بدهی این شرکت اشاره کرد که در پی شناسایی سود تعهدی تسهیلات، ثبت جایزه سپرده قانونی و سود سپرده نزد سایر بانک ها حاصل شده است.
وی رشد 43درصدی هزینه سود سپرده های این بانک را ناشی ازافزایش سپرده های مدت دار( حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری) در سه ماهه پایانی سال 1400 عنوان و اضافه کرد: شناسایی سود پرداختنی سال 1400 این بانک در پایان اسفندماه است.
قدمی دلیل رشد 85 درصدی هزینه های فروش اداری و عمومی را به رشد عمومی قیمت ها و هزینه ثبت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها، بازخرید سنوات کارکنان و ثبت ذخیره هزینه های سال 1400 در اسفند ماه نسبت داد.
به گفته وی؛ رشد هزینه مالی این بانک به علت افزایش میزان اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی ج.ا.ا است.
مدیرعامل بانک سرمایه با اعلام وصول برخی از پرونده های مطالباتی این بانک در سال 1400 از طریق نقد و غیرنقد که منجر به کاهش هزینه مطالبات مشکوک الوصول شده بود، عنوان کرد: افزایش حساب دارایی ثابت مشهود به دلیل تملیک دو طبقه از واحدهای مسکونی شرکت صرافی سرمایه به دلیل تسویه بدهی شرکت مذکور و در حساب دارایی ثابت مشهود است.
وی با اعلام تهیه برنامه افزایش سرمایه بانک و ارائه آن به بانک مرکزی، انتظار این بانک مبنی بر صدور مجوز افزایش سرمایه مذکور از طریق بانک مرکزی را مورد اشاره قرار داد.
وی درخصوص دریافت های نقدی این بانک اینگونه توضییح داد: این دریافت ها بابت تسهیلات در صورت جریان وجوه نقد، بابت وصول نقدی صورت گرفته مربوط به پرونده های مطالباتی ( تسهیلات غیرجاری) است، لازم به ذکر است قسمتی از وصولی ها صرف تسویه سرفصل های دریافتنی که درسال های قبل در حساب ها منظور شده بود( به صورت تعهدی) و بخشی جهت تسویه اصل و فرع وبخشی نیز به حساب درآمد سال جاری منظور شده است.
فرجی در خصوص مطالبات این بانک از موسسه مولی الموحدین، به پیگیری های حقوقی صورت پذیرفته از طریق دادسرای رسیدگی به جرائم اقتصادی جهت استیفای حقوق سهامداران و سپرده گذاران بانک اشاره کرد که منتج به تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در 16 بهمن ماه سال گذشته شد.
وی ادامه داد: در نهایت شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس با موضوع نقل و انتقال تعداد 6 میلیون و 158 هزار و 812 سهم معادل 12 درصد از سهام متعلق به موسسه مولی الموحدین به بانک سرمایه شد.
مدیرعامل بانک سرمایه در بیان افزایش مطالبات این بانک از بانک مرکزی عنوان کرد این مطالبات عمدتا در پی افزایش سپرده دیداری، ارز نزد بانک مرکزی ج.ا.ا بابت فعالیت های ارزی از قبیل حواله، اعتبار اسنادی و … بوده است.
وی به لزوم اجرای ماده 16 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص واگذاری سهام مازاد بانک و جلوگیری از شمولیت مجازات های موضوع ماده 17 قانون فوق الاشاره اشاره کرد.
فرجی با اشاره به مالکیت حدود 16 درصدی این بانک در سهام بیمه معلم، اضافه کرد: عطف به مصوبه هیات مدیره بانک مقرر گردید سهام متعلق به بانک در شرکت بیمه معلم واگذار گردد که مراتب نقل و انتقال آن از طریق شرکت فرابورس در دست اقدام بانک است.
وی در اشاره به دلیل افزایش 67 درصدی سرمایه گذاری بانک سرمایه در شرکت تامین سرمایه سپهر گفت: مشارکت بانک در افزایش سرمایه شرکت فوق از محل مطالبات حال شده سهامداران است.
وی همچنین در خصوص کاهش 100 درصدی سرمایه گذاری این بانک در بناگستران هشتم توس، گفت: ضمنا عطف به مصوبه هیات مدیره بانک در راستای اجرای ماده 16 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص واگذاری سهام مازاد بانک و جلوگیری از شمولیت مجازات های موضوع ماده 17 قانون فوق الاشاره، سهام شرکت بناگستران هشتم توس نیز واگذار شد که مراتب نقل وانتقال آن از طریق شرکت مذکور در دست اقدام است.
وی در بیان دلایل افزایش با اهمیت سود علی الحساب پرداختی به سپرده های دوساله نسبت به سال مالی گذشته گفت: علت رشد این سود سپرده های دوساله، افتتاح سپرده های دوساله در سال 1400 است. عمدتا سپرده گذاران که سپرده های آنها در سال قبل سررسید شده بود، نسبت به افتتاح سپرده های دوساله اقدام کردند، افزایش سپرده های دوساله باعث افزایش سود پرداختنی مربوطه شده است.
وی در بیان ورود شرکت سرمایه گذاری سایه گستر به لیست سهامداران درصدی بانک سرمایه طی سال جاری، اعلام کرد: شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به عنوان بازار گردان سهام بانک سرمایه به آن سازمان معرفی گردید و در راستای وظیفه بازار گردانی مبادرت به مدیریت سهام کرد که به دلیل مدیریت یاد شده جزء سهامداران عمده بانک اضافه شده است.
منبع: کدال

  • منبع خبر : کدال