نرخ مصوب دولتی خرید چغندر از کشاورزان در سال 1401 نسبت به 1400، 60 درصد افزایش یافته است.

به گزارش بورس امروز؛ قربانی مدیرعامل شرکت فرآورده های غذایی و قند چهار محال در خصوص افزایش تولید، قیمت و کاهش فروش محصولات شرکت طی دوره منتهی به پایان خردادماه 1401 اظهار داشت: افزایش تولید شکر چغندری مربوط به بالا رفتن میزان مصرف چغندر بوده و کاهش فروش شکر به دلیل تاخیر در اعلام قیمت شکر سفید توسط دولت بوده است.
وی ادامه داد: افزایش میزان تولید تفاله وملاس به دلیل افزایش مصرف چغندر بوده و بالا رفتن قیمت آنها مربوط به تغییر نرخ مصوب دولتی خرید چغندر از کشاورزان بوده است که نسبت به سال 1400 حدود 60 درصد افزایش یافته است.

  • منبع خبر : کدال