درآمد شناسایی شده شرکت ارتباطات سیار ایران از اول سال 1401 تا پایان اردیبهشت ماه برابر با 55 هزار میلیارد و 123 میلیون و 406 هزار ریال بود است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته خود که 42 هزار میلیارد و 952 میلیون و 539 هزار ریال بوده است حدود 28 درصد رشد یافته است.
عملکرد شرکت در 4 سال اخیر
جدول شماره (1)12ماهه 140012ماهه 139912ماهه 139812ماهه 1397
درآمد عملیاتی298,137,687245,095,392173,122,236140,401,789
سود خالص49,051,60543,347,74836,053,58534,223,557
حاشیه سود ناخالص28.19%28.72%17.31%23.82%
حاشیه سود عملیاتی22.08%23.01%10.13%19.10%
حاشیه سود خالص16.45%17.69%14.25%18.50%

به گزارش بورس امروز، جدول شماره (1) مربوط به شرکت ارتباطات سیار ایران است که درصنعتی فعالیت می کند که سرعت تغییر تکنولوژی در آن بسیار بالا بوده و در نتیجه شرکت هایی که در این صنعت فعالیت دارند نیاز به سرمایه گذاری مستمر خواهند داشت تا بتوانند در راستا و به موازات تکنولوژی حرکت نمایند.

سال به سال بهای تمام شده محصولات و خدماتی که شرکت ارتباطات سیار ایران ارائه می دهد افزایش می یابد، اما تعرفه های این شرکت نه تنها افزایش نیافته بلکه در برخی از موارد با کاهش نیز همراه شده اما باز هم همانطور که در جدول شماره (1) نیز مشخص  شده است روند عملکرد این شرکت نه تنها افتی نداشته بلکه هر سال در ایجاد درآمد و سود خالص بهتر از سال گذشته نیز عمل نموده است.

طبق جدول شماره (1)، درآمد زایی این شرکت در سال 1398 نسبت به سال 1397 با 23 درصد، سال 1399 نسبت به 1398، 42 درصد، سال 1400 نیز نسبت به سال 1399، با 22 درصد رشد همراه گشته است. این شرکت که در سال 1397، 88 درصد از سود کسب نموده خود را، در سال 1398 حدود 83 درصد و در سال 1399نیز 92 درصد از سود حاصل را در بین سهامداران خود تقسیم نموده، حال این شرکت تصمیم دارد که برای سال 1400، 57 درصد از سود کسب نموده خود را  که معادل با 590 ریال به ازای هر سهم خواهد بود در بین سهامداران خود تقسیم نماید تا بتواند نقدینگی لازم را برای بهینه سازی شبکه های خود در اختیار داشته باشد.

عملکرد شرکت در گزارش ماهانه منتهی به اردیبهشت 1401

درآمد شناسایی شده این شرکت ارتباطاتی از اول سال 1401 تا پایان اردیبهشت ماه برابر با 55 هزار میلیارد و 123 میلیون و 406 هزار ریال بود است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته خود که 42 هزار میلیارد و 952 میلیون و 539 هزار ریال بوده است حدود 28 درصد رشد یافته است. حدود 56 درصد از کل درآمد شناسایی شده در 2 ماهه ابتدایی سال 1401  که معادل با 30 هزار میلیارد و 848 میلیون و 214 هزار ریال بوده است به درآمد کارکرد مشترکین خطوط اعتباری تعلق داشته که در 2 ماهه ابتدایی سال 1400 این آیتم مساوی  با 24 هزار میلیارد و 53 میلیون و 38 هزار ریال بوده است. همچنین حدود 38 درصد از کل درآمد شناسایی شده در سال 1401 که معادل با 20 هزار میلیارد و 712 میلیون و 73 هزار ریال بوده است به کارکرد مشترکین خطوط دائمی تعلق داشته که در دوره مشابه سال گذشته 15 هزار میلیارد و 826 میلیون و 148 هزار ریال بوده که با رشدی حدود 27 درصد همراه بوده است. و مابقی درآمد این شرکت به استفاده از امکانات شبکه و تلفن همراه، فروش خطوط جدید تلفن، سود حاصل از سرمایه گذاری، و خالص خدمات ارزش افزوده تعلق دارد.

این شرکت به راحتی با افزایش تعرفه های خود می تواند درآمدی بیش از آن چه که ایجاد نموده است را ایجاد نماید چراکه عمده سرمایه گذاری های اپراتورهای موبایل در کشور ما ارزی بوده ولی درآمد ریالی است. در چند سال اخیر در تمامی محصولات و خدماتی که در کشور ما انجام می گردد با افزایش قیمت مواجه بودیم اما در شرکت هایی از جمله شرکت ارتباطات سیار ایران با توجه به اینکه تمام سرمایه گذاری ها نیز به صورت ارزی بوده، نه تنها افزایش قیمتی صورت نگرفته چه بسا در مواردی با کاهش قیمت ها در بسته های تلفن همراه مواجه شدیم. با این حال این شرکت همچنان در بستر سودسازی قرار داشته و توانسته هزینه های خود را با توجه به درآمدهای ایجاد شده خود کنترل نماید.

بیشتر بخوانید: اخبار همراه اول