سهم صنعتی و معدنی چادرملو در یک کانال صعودی میان مدت با شیب متوسط قرار گرفته است، به طوری که در حال حاضر نزدیک به محدوده کف کانال قرار گرفته است.

به گزارش بورس امروز؛ سهم صنعتی و معدنی چادرملو در یک کانال صعودی میان مدت با شیب متوسط قرار گرفته است، به طوری که در حال حاضر نزدیک به محدوده کف کانال قرار گرفته است. در بازه زمانی کوتاه مدت تر سهم در ناحیه قیمتی 1300-1400 تومان اصلاح زمانی کرده است.
ناحیه قیمتی 1350-1300 تومان به عنوان ناحیه حمایتی محکم تلقی می شود و در صورت شکست ناحیه 1240 تومان، به عنوان سیگنال حمایتی بعدی تلقی می شود. شکست محدوده 1050 تومان به عنوان سیگنال خروج در نظر گرفته می شود. (خطوط قرمز به عنوان ناحیه حمایتی در نظر گرفته می شوند)
ناحیه های مقاومتی پیش روی سهم محدوده 1400-1450 تومان است که سهم در یک ماه اخیر درگیر آن بوده است. مقاومت بعدی محدوده 1600-1650تومان است که سقف کانال صعودی تلقی می شود. (خطوط سبز به عنوان ناحیه مقاومتی در نظر گرفته می شوند)
خرید در این ناحیه پرریسک تلقی می شود.

 

  • نویسنده : امیرمهدی میرشاه ولد-کارشناس ارشد تحلیل و ارزش گذاری