همان طور که در نمودار سهم مشاهده می کنید سهم بانک ایران زمین از اواسط سال 99 در حال اصلاح به صورت الگوی دیامتریک خلاف روند است. برای تاییدیه، این الگو نیاز به یک الگوی کلاسیک ادامه دهنده روند است که در نمودار به صورت یک پرچم خلاف روند خود را نشان داده است.

به گزارش بورس امروز؛ همان طور که در نمودار سهم مشاهده می کنید سهم بانک ایران زمین از اواسط سال 99 در حال اصلاح به صورت الگوی دیامتریک خلاف روند است. برای تاییدیه، این الگو نیاز به یک الگوی کلاسیک ادامه دهنده روند است که در نمودار به صورت یک پرچم خلاف روند خود را نشان داده است. پس برای اطمینال از اتمام اصلاح و آغاز روند صعودی نیاز است سهم بانک ایران زمین در قیمت بیش از  1021 ریال تثبیت شود. در صورت عدم تحقق این امر، قمیت کمتر از  800 ریالی سیگنال بعدی صادر خواهد شد. حد سود اول این استراتژی 1350 ریال  و حد ضرر آن کف خط روند پایینی پرچم است

 

  • نویسنده : سيامك فرجي- تحليلگر و مدرس

بیشتر بخوانید: اخبار نماد وزمين