شرکت های فولادی که گزارشات سه ماه خود را منتشر کرده اند عملکرد فروش آنها آورده شده است. در جدول ذیل شرکت های ارفع، فولاد مبارکه و کاوه با 42،78 و26 درصد بهترین عملکرد فصلی را نسبت به فصل مشابه قبل ثبت کرده اند.

به گزارش بورس امروز، شرکت های فولادی که گزارشات سه ماه خود را منتشر کرده اند عملکرد فروش آنها آورده شده است. در جدول ذیل شرکت های ارفع، فولاد مبارکه و کاوه با 42،78 و26 درصد بهترین عملکرد فصلی را نسبت به فصل مشابه قبل ثبت کرده اند. پیش بینی می شود در بهار امسال بهای تمام شده شرکت های فولادی به دلیل افزایش نرخ مواد اولیه و اجزای سربار مثل حقوق و دستمزد ونرخ انرژی رشد زیادی داشته باشد. این امر حاشیه سود عملیاتی شرکت ها را تحت تاثیر خواهد داد. البته تاثیر موارد ذکر شده بر شرکت ها یکسان نیست. به نظر می رسد شرکت هایی که رشد فروش خوبی داشته اند مانند فولاد مبارکه و فولاد کاوه حتی با وجود افزایش بهای تمام شده نیز بتوانند حاشیه سود خود را حفظ کرده و در سه ماه گزارش خوبی را منتشر کند.

اما چالش اصلی این صنعت در فصل آینده و همزمان با شروع فصل تابستان قطعی برق است. به نظر می رسد امسال نسبت به تابستان سال گذشته شرکت های فولادی وضعیت بهتری دارند چرا که می توانند از ساعت 2 شب تا 9 صبح به فعالیت بپردازند. اما به طور حتم فروش مقداری شرکت ها کاهش خواهد داشت و این کاهش در کنار کاهش قیمت محصولات در بازارهای جهانی به طور حتم میتواند سودناخالص شرکت ها را نسبت به بهار امسال کاهش دهد.

فولادفخوز
ماه14011400%رشد نسبت به زمان مشابه سال قبل%رشد نسبت به ماه گذشته سال مالی140114011400%رشد نسبت به زمان مشابه سال قبل%رشد نسبت به ماه گذشته سال مالی1401
فروردین120,678,35490,854,06533%27,164,02233,941,377-20%
اردیبهشت173,612,731124,500,98039%44%40,081,59739,370,7362%48%
خرداد187,316,083121,298,88054%8%60,395,58635,755,71169%51%
جمع481,607,168336,653,92543%127,641,205109,067,82417%
فخاسفغدیر
ماه14011400%رشد نسبت به زمان مشابه سال قبل%رشد نسبت به ماه گذشته سال مالی140114011400%رشد نسبت به زمان مشابه سال قبل%رشد نسبت به ماه گذشته سال مالی1401
فروردین9,554,8919,117,6095%5,078,7815,372,913-5%
اردیبهشت9,602,7908,798,0439%1%3,932,1787,704,472-49%-23%
خرداد11,781,64213,556,853-13%23%3,233,3926,227,818-48%-18%
جمع30,939,32331,472,505-2%12,244,35119,305,203-37%
فجهانکاوه
1,4011,400%رشد نسبت به زمان مشابه سال قبل%رشد نسبت به ماه گذشته سال مالی14011,4011,400%رشد نسبت به زمان مشابه سال قبل%رشد نسبت به ماه گذشته سال مالی1401
فروردین15,814,57411,029,33943%22,979,50510,993,310109%
اردیبهشت11,695,0929,769,51220%-26%14,455,45821,558,799-33%-37%
خرداد7,059,3487,348,435-4%-40%25,675,25617,363,92948%78%
جمع34,569,01428,147,28623%63,110,21949,916,03826%
ماهارفعفجر
14011400%رشد نسبت به زمان مشابه سال قبل%رشد نسبت به ماه گذشته سال مالی140114011400%رشد نسبت به زمان مشابه سال قبل%رشد نسبت به ماه گذشته سال مالی1401
فروردین5,514,1253,400,32662%3,771,7872,503,80051%
اردیبهشت10,231,9855,556,50984%63%5,052,9694,194,70920%68%
خرداد14,069,1177,773,67081%40%4,467,5494,977,072-10%19%
جمع29,815,22716,730,50578%13,292,30511,675,58114%

 

  • نویسنده : حسین ویسی- کارشناس سرمایه گذاری شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز

بیشتر بخوانید: اخبار فولاد خوزستان