با توجه به محاسبه شاخص کل براساس میانگین وزنی،‌ بهتر است شاخص، به ویژه شاخص کل به تنهایی تحلیل نشود. تحلیل شاخص کل و شاخص هم وزن در کنار هم قابلیت اتکا به تحلیل را افزایش می دهد و به تنهایی نشان دهنده روند بازار نیست.

به گزارش بورس امروز، با توجه به محاسبه شاخص کل براساس میانگین وزنی،‌ بهتر است شاخص، به ویژه شاخص کل به تنهایی تحلیل نشود. تحلیل شاخص کل و شاخص هم وزن در کنار هم قابلیت اتکا به تحلیل را افزایش می دهد و به تنهایی نشان دهنده روند بازار نیست.

نمی توان در دوران بحران به تحلیل شاخص کل اعتماد کرد. در دوره هایی شاهد وجود بحران هایی در بازار اعم از رشد و ریزش ها هستیم. و به واسطه تاثیرپذیری وزن شاخص کل به واسطه شرکت های بزرگ و کنترل این شرکت ها به صورت دستوری سبب می شود تا نتوان از شاخص کل به عنوان معیاری مناسب برای جهت بازار بهره برد. برای تحلیل درست بازار علاوه بر شاخص کل باید شاخص هم وزن را نیز در نظر گرفت.

با توجه به محدوده فعلی شاخص، روند دلار و نگرانی ها در خصوص قیمت کامودیتی ها به نظر بعید می رسد که شاخص کل قادر به عبور از محدوده فعلی باشد. در این میان عبور شاخص از محدوده فعلی نشانگر تغییرات بنیادی در قالب تغییر نرخ دلار یا در قالب قیمت های جهانی در بازار است. و در نهایت باید گفت که تا زمان عدم شکست محدوده فعلی شاخص ،‌ چندان نمی توان انتظار بالایی از رشد بازار داشت.

  • نویسنده : کیانوش کاظمی راد- مدیر سرمایه گذاری هلدینگ نگین گردشگری
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز