ابتدا نگاهی به عملکرد 19 نماد اصلی گروه فلزات  در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به زمستان ۱۴۰۰ داشته باشیم:

به گزارش بورس امروز، ابتدا نگاهی به عملکرد 19 نماد اصلی گروه فلزات  در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به زمستان ۱۴۰۰ داشته باشیم:

نمادفروش زمستانفروش بهارتغییرات
فسبزوار6,904,49421,526,213211.8%
فایرا27,495,49536,313,63732.1%
فولاد406,575,166481,607,16818.5%
کاوه55,581,49263,110,21913.5%
فخاس27,972,98130,939,32310.6%
فولاژ30,139,04333,017,6119.6%
ذوب96,534,873102,412,2256.1%
ارفع30,814,01229,815,227-3.2%
فباهنر16,211,55715,444,802-4.7%
فجر14,371,91613,292,305-7.5%
فسازان7,597,5536,544,928-13.9%
فملی257,588,815221,436,357-14.0%
هرمز56,999,83548,797,479-14.4%
فنوال3,113,2302,615,012-16.0%
فجهان34,642,90426,068,061-24.8%
فخوز171,578,222127,641,205-25.6%
فروس2,811,8051,954,683-30.5%
کویر35,391,22423,694,611-33.0%
فغدیر20,000,43612,244,351-38.8%
جمع1,302,325,0531,298,475,417-0.3%

همانطور که مشاهده می شود هرچند در مجموع مبلغ فروش دو فصل اخیر تغییر خاصی نداشته است اما برخی  شرکت ها با رشد فروش مناسب و برخی دیگر با افت فروش مواجه بودند؛ لذا از این حیث می توان گفت عملکرد فسبزوا،  فایرا،  فولاد و کاوه جالب توجه بوده است. اما صرف افزایش فروش یا کاهش فروش نشان دهنده رشد سود یا کاهش سود نیست و بایست به تغییرات قیمت مواد و در کل بها نیز توجه داشت .  بطور مثال با توجه به نقش گاز در بها “فسبزوار” و به نسبت ارزان تر بودن نرخ گاز بهار به زمستان می توان انتظار داشت “فسبزوار” در سود عملکرد بهتری نسبت به زمستان داشته باشد  همچنین با توجه به تمهیدات اندیشیده شده برای “فولاد” جهت تولید و رفع نیاز تقاضای ورق می توان از “فولاد” نیز انتظار گزارش مناسبی داشت.

در این راستا می توان انتظار داشت که در صنعت فولاد از منظر  فروش خوب از شرکتهای “فسبزوار”، “فولاد”، “فایرا” ، “کاوه” ، “کویر” انتظار گزارش بهتری داشت. و در پیش بینی از روند فولادی ها در سه ماهه تابستان با توجه به قعطی برق و احتمال افزایش نرخ گاز، باید گفت که با توجه به تصویب نرخ گاز خوراک فولادی ها بر مبنای 40 درصد خوراک پتروشیمی ها با سقف 2 هزار تومان در سال جاری انتظار رشد بیشتر قیمت گاز نمی رود. در خصوص قطعی برق نیز شاید بتوان گفت بیشترین زیان را واحدهای تولید شمش با توجه به نقش برق در تولید این مرحله از فولاد خواهند داشت. متاسفانه در هفته های اخیر شاهد افت قیمت فولاد به علت فروش با تخفیف بالای روس ها و همچنین افت سنگ آهن به علت رکود جهانی شرکت های فولادی تحت فشار می باشند. در صورت افزایش انتظارات احیای برجام و افت نسبی دلار نمی توان انتظار رشد جمعی از شرکت های صنعت داشت مگر آنکه شرکت های خاص همانند “فولاد” به علت حمایت از تولید جهت رفع نیاز بازار وضعیت بهتری داشته باشند.

  • نویسنده : ابراهیم ساجد- مدیر سرمایه گذاری کارگزاری بانک خاورمیانه
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز