سیاست های دولت در رابطه با حذف یارانه ها و ابهامات در وضعیت قیمت های جهانی، جنگ اوکراین و روسیه،‌ غیرقابل پیش بینی بودن اوضاع از جمله عواملی است که سودآوری بنگاه ها را تحت تاثیر قرار می دهد؛ به گونه ای که این عوامل منجر شده است تا خریداران و متقاضیان با تامل بیشتری به خرید سهام بپردازند و فروشندگان نیز شتاب بیشتری برای فروش خود داشته باشند.

به گزارش بورس امروز، سیاست های دولت در رابطه با حذف یارانه ها و ابهامات در وضعیت قیمت های جهانی، جنگ اوکراین و روسیه،‌ غیرقابل پیش بینی بودن اوضاع از جمله عواملی است که سودآوری بنگاه ها را تحت تاثیر قرار می دهد؛ به گونه ای که این عوامل منجر شده است تا خریداران و متقاضیان با تامل بیشتری به خرید سهام بپردازند و فروشندگان نیز شتاب بیشتری برای فروش خود داشته باشند.

این اقدامات با اثرگذاری منفی بر بازار سرمایه، مانع از رشد بازار شده است. در این میان افزایش دامنه نوسان در صورتی که فرهنگ معاملاتی در بازار را کمی تغییر دهد،  مانع از بروز صف های خرید و فروش شود، تحلیل را در بازار افزایش دهد تا به واسطه آن سرمایه گذاران با تحلیل وضعیت اقتصاد و بنگاه ها و مطالعه ی اطلاعات مالی شرکت ها به خرید و فروش سهم بپردازند،‌ می تواند مثمر ثمر باشد.

با توجه به آنکه بازار تا کنون چنین تجربه ای نداشته  است،‌ لذا با گذشت زمان باید نتایج اقدام اولیه افزایش یک درصدی دامنه نوسان را دید. در حال حاضر با توجه به عدم وجود صف های خرید و فروش،‌ به نظر می رسد که در افزایش مجدد دامنه نوسان  تامل بیشتری صورت گیرد. تغییر در دامنه ی نوسان تا حدودی در وضعیت قیمت ها تسهیل ایجاد کرده است. اگرچه شکل گیری صفوف خرید یا فروش، مشکلاتی را در روانی حادث می سازد اما عدم وجود صفوف خرید و فروش تصمیم گیری برای ورود یا خروج از سهم  در دامنه های پایین تر و یا بالاتر با سختی همراه می سازد.

  • نویسنده : مصطفی امید قائمی- مدیر عامل گروه مالی ملت
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز