به منظور اجرای برنامه جامع عملیاتی سال جاری، چهارمین گردهمایی روسای شعب استان های فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

به گزارش بورس امروز، در ابتدا محمود حسن شاهی مدیر منطقه ضمن بررسی وضیت کلی استان و ارزیابی عملکرد شعب گفت: با توجه به تسهیل شرایط افتتاح سپرده های جدید، انتظار تحقق صد در صدی اهداف بانک است.

حسن شاهی افزود: با توجه به ابزارها و ظرفیت های موجود در منطقه، شعب همانند گذشته با تلاش و همکاری در پیشرفت و ارتقاء شعبه خود گام بردارند و جایگاه خود را در بازار حفظ نمایند.

در ادامه سید مهدی فاطمی معاون منطقه با عنایت بر رعایت دستورالعمل های مرتبط با شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص بیان کرد: کلیه شعب می بایست ضمن بازخوانی دستورالعمل های صادره در این خصوص و سایر بخشنامه های حوزه مبارزه با پولشویی نسبت به رعایت کامل آن اقدام نمایند.

 

  • منبع خبر : بانک ایران زمین