تغییر دامنه نوسان الزاما باعث افت و یا رشد بازار سرمایه نمی گردد.  وجود دامنه نوسان به صورت کلی به زیان فعالیت های بازارگردانی و مدیریت قیمت سهام می انجامد.

به گزارش بورس امروز، در حال حاضر عامل تعیین کننده رشد بازار سرمایه گزارش های ماهانه شرکتها و فعالیت های آنها در جهت  افزایش سودآوریست. انتظارات آتی یک پارامتر مهم برای رشد بازار بر مبنای عملکرد شرکت ها محسوب می شود. لذا از  این موضوعات به عنوان عوامل تعیین کننده روند بازار می توان نام برد.

بازار سرمایه با توجه به تورم سال های گذشته و افزایش سرمایه های صورت گرفته از محل تجدید ارزیابی دارایی ها بزرگ شده است لذا برای حمایت از آن به اعداد و ارقام درشتی برای فعالیت های حمایتگرانه  مانند اعطای اعتبار به مشتری و کمک به طرف تقاضا نیاز است. در غیر اینصورت تغییر دامنه نوسان الزاما کمکی به روانی معاملات و تسهیل در تعادل قیمت سهم نمی کند. متاسفانه نمادهای بزرگ بازار و شاخص ساز مدت مدیدی است که بر روی برخی قیمت ها و دامنه نوسان مشخصی ثابت مانده اند.

که می توان بازه قیمتی شستا،‌ فولاد مبارکه،‌ شپنا، شبندر  و دیگر نمادهای بزرگ بازار را مورد اشاره قرار داد. بر این اساس می توان اظهار داشت که تغییر دامنه نوسان، تغییر خاصی در تغییر قیمت ها ایجاد نمی کند و بیشتر باید طرف تقاضا مورد حمایت قرار گیرد تا بازار دچار یک رشد پایدار  در بلندمدت گردد. بازار سرمایه به برخورداری از دامنه نوسان و ایجاد صفوف  خرید و فروش عادت کرده است به گونه ای که ملاک برای سنجش مطلوبیت یک سهم همان صفوف خرید و یا صف فروش لذا با افزایش دامنه نوسان تنها منجر به بروز تاثیرات مقطعی و هیجانات در بازار خواهیم شد. به طوری که در شرایط عدم افزایش سود آوری شرکت ها تغییر دامنه نوسان تنها به تقویت فعالیت های سفته بازی منجر می شود. آنچه که مورد تقاضای فعالین بازار سرمایه است افزایش سفته بازی در بازار نیست بلکه ایجاد رشدی پایدار است که آن نیز با رشد عملکرد و سودآوری شرکت ها محقق می شود. لذا باید با حمایت سهم های پرپتانسیل به کارایی بازار سرمایه کمک کنیم تا نقدینگی به در نمادهای بزرگ وارد شود. از سوی دیگر بایستی نهادهای مالی با افزایش آموزش سرمایه گذاران،‌ آنها را به سمت سرمایه گذاری غیرمستقیم و خرید واحدهای صندوق های سهامی یا درآمد ثابت و یا تشکیل سبدهای اختصاصی هدایت کنند.

  • نویسنده : محسن بهشتی نامدار-کارشناس بازار سرمایه
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز