براساس آخرین گزارشات فعالیت عملکرد سه ماهه شرکتهای فولادی، عمدتا این شرکتها از نظر درآمدی با رشدی بین 10 تا 30 درصدی روبرو بوده اند؛ ولی از آنجایی که هزینه های بهای تمام شده و اداری عمومی فروش هم متناسب با تورم افزایش داشته است، به نظر می رسد گزارش شرکت های فولادی از منظر سود و زیان در سه ماهه 1401 در بهترین حالت شبیه سه ماهه 1400 باشد. بر این اسا تفاوت چشمگیری در سودآوری آنها برآورد نمی شود.

به گزارش بورس امروز، براساس آخرین گزارشات فعالیت عملکرد سه ماهه شرکت های فولادی، عمدتا این شرکتها از نظر درآمدی با رشدی بین 10 تا 30 درصدی روبرو بوده اند؛ ولی از آنجایی که هزینه های بهای تمام شده و اداری عمومی فروش هم متناسب با تورم افزایش داشته است، به نظر می رسد گزارش شرکت های فولادی از منظر سود و زیان در سه ماهه 1401 در بهترین حالت شبیه سه ماهه 1400 باشد. بر این اسا تفاوت چشمگیری در سودآوری آنها برآورد نمی شود. در این میان قطعی برق و افزایش قیمت گاز فقط بخش کوچکی از ریسک فولادسازی ها در کشور محسوب می شود. طبیعتا در تابستان به علت محددیت های انرژی با کاهش تولید روبرو خواهیم شد که با کمی برنامه ریزی قابل مدیریت خواهد بود. در این میان آنچه که مهم به نظر می رسد ریسک ناشی از اتفاقات بین المللی ( مانند دامپینگ قیمت توسط روس ها) عدم خرید چینی ها، افزایش رکود تورمی در جهان و عدم قطعیت در نتیجه مذاکرات و تحریم های بین المللی برای صنعت فولاد کشور از جمله ریسک های به مراتب بالاتری برای صنعت فولاد کشور خواهد بود.

 

  • نویسنده : رضا توکلی- معاون مالی و اداری هلدینگ اتیه فولاد نقش جهان
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز