از زمان ابلاغیه سازمان بورس در تیر ماه 1399 مبنی بر واریز 30 درصد از کارمزد معاملات کارگزاران به حساب توسعه بازار سرمایه، هر روز از حساب کارگزاران بر اساس میزان معاملاتی که انجام می دادند، مبلغی کسر و به صندوق مزبور واریز می گردد.

به گزارش بورس امروز، از زمان ابلاغیه سازمان بورس در تیر ماه 1399 مبنی بر واریز 30 درصد از کارمزد معاملات کارگزاران به حساب توسعه بازار سرمایه، هر روز از حساب کارگزاران بر اساس میزان معاملاتی که انجام می دادند، مبلغی کسر و به صندوق مزبور واریز می گردد.

این درحالیست که واریز این ارقام به صندوق توسعه بازار سرمایه به صنعت کارگزار کمک خاصی نکرده و حتی می توان گفت باعث آسیب بیشتر به این صنعت گردیده است. این تصمیم در شرایط رونق حاکم بر بازار سرمایه که درآمد صنعت کارگزاری افزایش یافته بود، اتخاذ شد. اما در حال حاضر و در شرایطی که وضعیت کارمزد کارگزاری ها به علت کاهش حجم معاملات به شدت کاهش یافته است، اعمال این تصمیم همچنان ادامه دارد و سبب کاهش سرمایه در گردش کارگزاری ها و آسیب به صنعت شده است.

در بازار نیز کاملا هویدا و مشخص است که این رویداد به بازار توانسته کمکی کند یا خیر؟ در امنیت زیر ساخت ها،  بیشتر مباحث به امنیت شبکه و غیره باز می گردد و الزام کارگزاران ملزم به توسعه منجر به ارائه خدمات بهتر در فضای کسب و کار رقابتی از سوی آنها می شود. کانون کارگزاران به عنوان مجمع صنفی نقطه نظراتی در خصوص شفافیت هزینه صندوق توسعه بازار سرمایه دارد که  مجموع نظرات اعضای آن بوده است. مکررا این موضوع را به نهادهای مربوطه منتقل نموده است.

 

  • نویسنده : حامد ستاک-مدیرعامل کارگزاری آریا نوین
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز