با توجه به اینکه ارزش معاملات بورس تهران نسبت به سال 1399 و 1400 کاهش محسوسی داشته است، به تبع آن درآمد کارگزاران نیز دستخوش تغییر شده است به همین دلیل  نیمی از شرکت های فعال در صنعت کارگزاری توان پوشش هزینه‌های عملیاتی خود را از طریق درآمدهای کارمزدی ندارند. به موجب آمار کانون کارگزاران بورس اوراق و بهادار پیش‌بینی می شود در سال جاری، ارزش معاملات خرد به میزان ۳۷۰۰ میلیارد تومان در روز، صنعت کارگزاری را در شرایط سر به سر قرار دهد.

به گزارش بورس امروز، به همین جهت با توجه به  کاهش حاشیه سود و افت شدید نقدینگی شرکت‌های کارگزاری‌ به دلیل کسر 37.5% کارمزد معاملات و واریز آن به حساب صندوق توسعه بازار سرمایه، شاهد کاهش سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های کارگزاری‌ها هستیم. با درنظر گرفتن تک محصولی بودن کارگزاران و همینطور هزینه بر بودن اجرای طرح های توسعه ای از لحاظ زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، نیروی انسانی و توسعه فیزیکی اهمیت نقدینگی برای کارگزارن به وضوح مشهود است. به طوری که درعملکرد 6 ماهه دوم سال 1400 نسبت به نیمه نخست آن سال، با کاهش حدود 30درصدی در ارزش معاملات خرد، سود عملیاتی صنعت در حدود 57 درصد کاهش داشته است.

لازم بذکر است سود خالص این صنعت بیش از 30 درصد کاهش یافته است و برخی از کارگزاران با توجه به سود سرمایه گذاری های خود توانسته اند از زیان خارج شوند. اما متاسفانه در 6 ماه نخست سال گذشته 74 درصد از سود عملیاتی صنعت کارگزاری به حساب صندوق توسعه سرمایه‌گذاری واریز شده است. در 6 ماهه دوم این رقم به 137 درصد افزایش تبدیل شده است. این موضوع نشان می دهد که با کاهش حجم نقدینگی کارگزاران  سرمایه گذاری و  برنامه های توسعه ای آنان نیز تاثیر منفی داشته است.

به نظر می رسد با توجه به کاهش ارزش معاملات بازار سرمایه، زیان دهی واحدهای سرمایه گذاری صندوق توسعه بازار سرمایه، عدم شفافیت از عملکرد این صندوق به بازار سرمایه و بعضا قابل توجه نبودن این مبلغ در مقایسه با حجم و ارزش معاملات، بهتر است سیاست و رویه به گونه ای باشد که افق توسعه ای صنعت کارگزاری با مشکل مواجه نشود. در صورت عدم تعدیل این ضریب همگام با تغییرات بازار سرمایه، با  رونق مجدد بازار سرمایه، صنعت کارگزاری توان توسعه زیرساخت خود را نداشته و در پاسخگویی به حجم انبوه مشتریان خود دچار اختلال خواهد شد.

  • نویسنده : نیما حاجی لر - معاون عملیات کارگزاری بانک خاورمیانه
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز