عضویت پیام کهتری، مدیرکل دفتر وزارتی وزارت نفت در هیئت مدیره هلدینگ خلیج فارس تایید نشده است

بر اساس نامه ای که رییس سازمان خصوصی سازی به علی عسگری، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس ارسال کرده عضویت پیام کهتری، مدیرکل دفتر وزارتی وزارت نفت در هیئت مدیره هلدینگ خلیج فارس تایید نشده است و حضور وی در هیات مدیره هلدینگ خلیج فارس غیر قانونی است.

  • منبع خبر : روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس