شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز اعلادم کرد که تضامین مربوط به وام 894 میلیارد و 146 میلیون و 421 هزار و 701 ریالی شرکت پتروپالایش نگراندیش این شرکت نزد بانک ملت شعبه وزارت نفت در ششم تیرماه 1401 آزاده گردیده است.

به گزارش بورس امروز؛ شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز با توجه به تسویه تضامین مربوطه، عنوان کرده است: با توجه به این موضوع شرکت کیمیاگران امروز از تاریخ مذکور هیچ گونه تعهدی نسبت به تسویه و یا تمدید وام شرکت مذکور ندارد.

این شرکت اضافه کرده است: ضمنا چک دریافتی در قبال تضامین مذکور، از شرکت پتروپالایش نگراندیش به مبلغ 910 میلیارد ریال نیز عودت گردیده است.
این شرکت لازم به ذکر دانسته است تا اعلام کند: سهامداران شرکت نسبت به واگذاری سهام خود در شرکت پتروپالایش نگراندیش اقدام نموده اند و این شرکت و سهامدارانش فاقد هر گونه رابطه سهامداری و تجاری با شرکت فوق می باشند.

  • منبع خبر : کدال