بانک مرکزی مجوز برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بانک خاورمیانه را صادر کرد.

به گزارش بورس امروز؛ این مجمع برای تصویب صورت های مالی منتهی به 29 اسفندماه 1400 برگزار خواهد شد.
بانک مرکزی برگزاری این مجمع را منوط به اعمال موارد زیر کرده است: عدم توزیع سود تسعیر اقلام ارزی و ارسال اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران به بانک مرکزی

  • منبع خبر : کدال