افزایش سرمایه چهار شرکت با نمادهای شپنا، لوتوس، کترام و خریخت در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

به گزارش بورس امروز؛ افزایش سرمایه پالایش نفت اصفهان از مبلغ 139 هزار و 474 میلیارد و 458 میلیون ریال به 190 هزار میلیارد ریال ( از محل سود انباشته به مبلغ 50 هزار و 525 میلیارد و 542 میلیون ریال) پنجم تیرماه امسال در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

همچنین افزایش سرمایه شرکت تامين سرمايه لوتوس پارسيان در ششم تیرماه امسال به ثبت رسید.

افزایش سرمایه تامین سرمایه لوتوس پارسیان از 9 هزار میلیارد ریال به 15 هزار میلیارد ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی به مبلغ 6 هزار میلیارد ریال) بود.
این گزارش می افزاید: افزایش سرمایه شرکت توليدي کاشي تکسرام نیز شامل افزایش سرمایه از مبلغ 294 میلیارد و 981 میلیون ریال به 896 میلیارد و 407 میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ 601 میلیارد و 426 میلیون ریال ششم تیرماه در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

از سوی دیگر افزایش سرمایه شرکت صنايع ريخته گري ايران نیز در پنجم تیرماه به ثبت رسید. در این افزایش سرمایه، سرمایه شرکت از یک هزار و 562 میلیارد و 183 میلیون ریال به 2 هزارو 187 میلیارد و 183 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 625 میلیارد ریال ) افزایش یافت.

  • منبع خبر : کدال