افزایش سرمایه451 درصدی پتروشیمی بوعلی سینا از سوی هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده منتشر شد.

به گزارش بورس امروز، در گزارش توجیهی هیئت مدیره پتروشیمی بوعلی سینا افزایش سرمایه از مبلغ سه هزار و 500 میلیارد ریال به 19 هزار و 279 میلیارد و 265 میلیون و 275 هزار و 194 ریال درخواست شده است.
این افزایش سرمایه 15 هزار و 779 میلیارد و 265 میلیون و 275 هزار و 194 ریالی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالي شرکت صورت خواهد پذیرفت.
گزارش هیئت مدیره جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

  • منبع خبر : کدال