هیئت مدیره شرکت فرابورس ایران پیشنهاد افزایش سرمایه 120 درصدی را روانه کدال کرد.

به گزارش بورس امروز؛ بر اساس پیشنهاد مزبور، سرمایه شرکت فرابورس ایران از 7 هزار میلیارد ریال به 15هزار و 400 میلیارد ریال افزایش می یابد.
این افزایش سرمایه 8 هزار و 400 میلیارد ریالی از محل انباشته، سایر اندوخته ها به منظور رعايت الزامات مصوبه چهارصد و نهمين صورتجلسه هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می پذیرد. این گزارش جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

  • منبع خبر : کدال