حامی مالی والیبال ایران تا المپیک ۲۰۲۴ پاریس، «همراه اول» است و هرگونه ادعایی مبنی بر اسپانسرینگ و حمایت مالی از والیبال ایران از سوی سایر برندهای تجاری، جعلی و کذب است.

به گزارش بورس امروز، حامی مالی والیبال ایران تا المپیک ۲۰۲۴ پاریس، «همراه اول» است و هرگونه ادعایی مبنی بر اسپانسرینگ و حمایت مالی از والیبال ایران از سوی سایر برندهای تجاری، جعلی و کذب است.

کمیته حقوقی فدراسیون والیبال از سوی مراجع قضایی پیگیر سوءاستفاده ها و جعل عناوین خواهد بود.