بانک سینا مطالبات خود را از بنیاد مستضعفان با دریافت پرتفوی 4 هزار و 500 میلیارد ریالی تسویه کرد.

به گزارش بورس امروز؛ بانک سینا از تسویه بخشی از مطالبات خود از بنیاد مستضعفان خبر داد که به دلیل عدم تحقق تملیک سهام شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا صورت گرفته است.
این بانک به مطالبات 4 هزار و 500 میلیارد ریالی خود از بانک اشاره کرده است که این مطالبات بابت عدم تحقق تملیک سهام شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا است.
بر این اساس بخشی از پرتفوی سهام شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به ارزش 3 هزار و 930 میلیارد و 261 میلیون ریال به بانک وگذار گردید.
این پرتفوی شامل لیزینگ جامع سینا 51 درصد به ارزش 2.642.799 میلیون ریال،توسعه نوآوری و فن آوری سینا 55 درصد به ارزش 48.432 میلیون ریال، پرداخت اول کیش22 درصد به ازرش 3.507.812 میلیون ریال، ایرانیان نت 23 درصد 4.114.554 میلیون ریال، آریا همراه سامانه 28 درصد به ارزش 2.256.969 میلیون ریال، مهندسی ایران برنا 40 درصد به ارزش 123.437 میلیون ریال، کارت اعتباری ایرانیان 40 درصد به ارزش 406.069 میلیون ریال بوده است.

  • منبع خبر : کدال