با تورق تاریخ انقلاب و حوادث و رویدادهایی که منجر به پیروزی انقلاب اسلامی گردید، نقش قیام ۱۵ خرداد سال ۴۲ از اهمیت ویژه ای برخوردار است. رژیم طاغوت پس از تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی و انقلاب سفید مخالفت های گسترده ای را در بین مردم ایجاد کرد.

به گزارش بورس امروز، با تورق تاریخ انقلاب و حوادث و رویدادهایی که منجر به پیروزی انقلاب اسلامی گردید، نقش قیام ۱۵ خرداد سال ۴۲ از اهمیت ویژه ای برخوردار است. رژیم طاغوت پس از تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی و انقلاب سفید مخالفت های گسترده ای را در بین مردم ایجاد کرد.
پس از شکل گیری قیام ۱۵ خرداد و با دستگیری امام آتش این اعتراضات شعله ورتر شد و طلیعه ای برای نهضت انقلاب اسلامی در سال ۵۷ شد.
فرارسیدن ۱۵خردادماه؛ قیام آزادیخواهی و عزت آفرینی مردم ایران گرامی باد.