مفهوم محیط زیست تمامی چیزهایی که اطراف ما قرار دارد از جمله گیاهان، حیوانات، آب، هوا، خاک و غیره را شامل می شود. متاسفانه صنعتی شدن موجب ایجاد آلایندگی های بسیار در محیط زیست شده که می تواند خطرات جبران ناپذیری به همراه داشته باشد.

به گزارش بورس امروز، مفهوم محیط زیست تمامی چیزهایی که اطراف ما قرار دارد از جمله گیاهان، حیوانات، آب، هوا، خاک و غیره را شامل می شود.
متاسفانه صنعتی شدن موجب ایجاد آلایندگی های بسیار در محیط زیست شده که می تواند خطرات جبران ناپذیری به همراه داشته باشد.
شرکت سنگ آهن گهرزمین با در نظر گرفتن این خطرات و آلایندگی ها سعی نموده پیامدهای زیست محیطی استخراج معدن را به حداقل برساند.
فرارسیدن ۱۵ خرداد روز جهانی محیط زیست گرامی باد.