هر حق تقدم استفاده نشده پتروشیمی فن آوران 8 هزار و 479 ریال فروش رفت.

به گزارش بورس امروز؛ در پی افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی فن آوران از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سرمایه این شرکت از 950 میلیارد ریال از 30 هزار و 950میلیارد ریال افزایش یافت.
در ادامه اعمال این افزایش سرمایه 222 میلیون و 456 هزار و 83 حق تقدم استفاده نشده ناشی از این افزایش سرمایه باقی ماند.
در پی فروش این میزان حق تقدم استفاده نشده، به ازای هر حق تقدم استفاده نشده، 8 هزار و 479 ریال تعلق گرفت.
شرکت پتروشیمی فن آوران از محل فروش این حق تقدم های استفاده نشده در مجموع یک هزار و 886 میلیارد و 279 میلیون و 712 هزار و 897 ریال درآمد حاصل کرد.

  • منبع خبر : کدال
بیشتر بخوانید:  پیشنهاد افزایش سرمایه 142 درصدی در "کچاد"