کاهش هزینه های مالیات بر درآمد سود بانک ملت را 66 درصد افزایش داد.

به گزارش بورس امروز؛ سید نقی شمسی مدیر مالی بانک ملت به ارائه دلایل تغییرات بیش از 30 درصد سود خالص نسبت به دوره مشابه قبل و با توجه به تغییر بیش از 66 درصدی سود خالص در دوره جاری پرداخت.
وی اظهار داشت: افزایش درآمد تسهیلات اعطایی عمدتا به دلیل افزایش تسهیلات اعطایی عقود سلف و مرابحه در سال 1400 نسبت به 1399 و به تبع آن افزایش درآمد ناشی از این تسهیلات در سال 1400 است.

وی افزایش درآمد کارمزد این مجموعه را به افزایش حجم تسهیلات قرض الحسنه، اعتبارات اسنادی گشایش یافته، ضمانت های بانکی نسبت داد.
شمسی همچنین کاهش سود و زیان مبادلات ارزی را ناشی از نوسان کمتر نرخ ارز ابلاغی بانک مرکزی نسبت به سال مالی قبل عنوان کرد که افزایش 30 هزار ریالی نرخ هر یوروو در سال 1400 نسبت به سال 1399 و افزایش 88 هزار ریالی هر یورو در سال 1399 نسبت به سال 1398 بوده است.
وی در بیان دلیل عمده کاهش هزینه مطالبات مشکوک الوصول نیز گفت: این بانک با هماهنگی سازمان حسابرسی و بانک مرکزی اقدام به محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به صورت ارزی کرده است. نتیجه آن جلوگیری از متورم شدن سود تسعیر و هزینه م.م ارزی و شفاف تر شدن اقلام صورت های مالی است.

مدیرمالی بانک ملت ادامه داد: از طرف دیگر عملکرد خود بانک در زمینه وصول مطالبات باعث کاهش مطالبات معوق و کاهش هزینه م.م شده است.
به گفته وی؛ کاهش هزینه مالیات بر درآمد به دلیل عدم احتساب هزینه مالیات برای سال جاری و احتساب ذخیره مالیات کمتر برای سال های قبل نسبت به دوره مقایسه ای به دلیل موفقیت در اخذ آرای هیات حل اختلاف مالیاتی و بر اساس مستندات موجود در چهارچوب قوانین و مقررات و سوابق مالیاتی است.

این مقام مسوول در بانک ملت خاطرنشان ساخت: سود قبل از کسر مالیات سال 1400 نسبت به سال 1399، با توجه به کاهش درآمد تسعیر سال مورد گزارش نسبت به سال قبل به دلیل تفاوت نرخ تسعیر اعلامی کمتر بانک مرکزی نسبت به سال قبل، 23 درصد کاهش داشته و افزایش 66 درصدی سود خالص به دلیل کاهش هزینه مالیات بر درآمد به جهت عدم احتساب هزینه مالیات برای سال جاری به منظور استفاده از مزیت بند “ف” تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 و احتساب ذخیره مالیات کمتر برای سال های قبل نسبت به دوره مقایسه ای با توجه به موفقیت در اخذ آراء در هیات های مالیاتی و همچنین ترمیم کسری ذخیره مالیات در سنوات قبل است.

  • منبع خبر : کدال